AJK UMNO BAHAGIAN SIK

Saturday, February 20, 2010

KERAJAAN PERSEKUTUAN BERJASA LAGI

Posted on 9:53 PM by Detguaq

KAMPUNG CHAROK SIREH MENDAPAT JALAN SEPANJANG 850 METER!


Jalan walau apa ukurannyapun adalah merupakan nadi perhubungan kepada manusia.  Memang dasar kerajaan Barisan Nasional dibawah pimpminan UMNO semenjak dahulu lagi sentiasa menitik beratkan pembangunan infrastruktur sebagai asas untuk rakyat bergerak bersama-sama kerajaan menuju kearah kemajuan terutamanya kemajuan keilmuan dan ekonomi.


Kampung Charok Sireh secara umumnya bukanlah tiada langsung jalan yang menghubunginya dengan dunia luar, tetapi selaras dengan perkembangan bilangan penduduk dan pinggiran kampung yang terus berkembang menyebabkan adanya jalan-jalan minitar yang perlu di bina.  Baru-baru ini YB Mohd Tajudin Abdullah telah merasmikan jalan mini tar sepanjang 850 meter yang di bina oleh Kerajaan Barisan Nasional melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah(KKLW).  Ini adalah proses berterusan sebagai komitmen kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat tanpa mengira siapa mereka, apa ugama mereka atau apa anutan mereka.

No Response to "KERAJAAN PERSEKUTUAN BERJASA LAGI"

Leave A Reply